Relining i Stockholm: Ett smart val för rörsanering

03 juni 2024 Maja Bergman Lindberg

editorial

Stockholm, huvudstaden känd för sin skönhet och rika historia är även en plats där tusentals byggnader står inför utmaningar kopplade till åldrande VVS-system. Relining har framträtt som en förstklassig lösning för att bevara dessa byggnader utan det behov av omfattande rörsanering som traditionellt sett krävts. Denna moderna metod erbjuder en snabb, kostnadseffektiv och hållbar reparation av avloppsrör utan större ingrepp i byggnadens struktur.

Vad är relining och varför är det viktigt?

Relining Stockholm, även känt som strumpmetoden eller rörinfodring, är en teknik för att renovera skadade avloppsrör inifrån. Istället för att gräva upp gamla rör och installera nya, förs en flexibel liner in i det befintliga rörsystemet. Linern härds sedan på plats och bildar en ny, tät och hållbar yta inuti det gamla röret. I Stockholm, där många byggnader är gamla och skyddade, utgör relining en revolutionerande metod för att upprätthålla stadens infrastruktur utan att äventyra dess historiska värden. Relining minskar behovet av omfattande byggarbeten, vilket innebär mindre störningar i stadsmiljön och för stadens invånare. Dessutom är relining en hållbart föredraget alternativ eftersom det minskar behovet av nya råmaterial och genererar mindre avfall jämfört med traditionell rörsanering.

relining stockholm

Fördelarna med relining i Stockholm

För fastighetsägare och bostadsrättsföreningar är relining i Stockholm en attraktiv metod tack vare dess många fördelar. Det mest uppenbara är kostnadsbesparingen. Eftersom det är mindre arbetskrävande och inte kräver dyra markarbeten, är relining ofta betydligt billigare än konventionella metoder. Tidsmässigt är relining också överlägsen; ett reliningprojekt kan oftast genomföras på bara några dagar, jämfört med de veckor eller till och med månader som traditionell rörsanering kan ta. Relining är dessutom mycket mindre störande för både fastighetsägare och hyresgäster. Arbetet sker ofta utanför byggnaden och kräver minimalt med intrång eller avstängningar av vatten och andra faciliteter. Långtidsverkan är en annan avgörande fördel; ett relinat avloppssystem kan ge en förlängd livslängd på upp till 50 år, vilket ibland överträffar nya rörsystem.

Processen för relining i Stockholm

Reliningsprocessen i Stockholm omfattar flera steg för att säkerställa bästa möjliga resultat. Det inleds med en noggrann inspektion av det befintliga rörsystemet, ofta genom kamerainspektion, för att identifiera skador och fastställa rörets kondition. Därefter rengörs rören grundligt för att avlägsna eventuella hinder och föroreningar som kan påverka linerens bindning. Nästa steg är själva införandet av linern, som impregnerats med en speciell harts som sedan härds i röret med hjälp av UV-ljus, vatten, ånga eller genom termisk härdning. Den härda linern bildar en ny, tät och robust inneryta, vilket effektivt ger röret en andra chans till liv.

Valet av reliningföretag i Stockholm

Att välja rätt reliningföretag är avgörande för projektets framgång. Det är viktigt att anlita en erfaren och certifierad aktör som kan garantera kvalité och långsiktighet i sitt arbete. I Stockholm finns det en rad olika företag som erbjuder relining, men det är viktigt att göra en grundlig research och välja en partner som är transparent med sin process och som kan erbjuda referenser från tidigare lyckade projekt.

Fler nyheter