Relining i Helsingborg: Effektiv metod för rörsanering

03 juni 2024 Maja Bergman Lindberg

editorial

Att genomföra reparationer på gamla och skadade avloppsrör i Helsingborg kan vara både kostsamt och tidskrävande. Men med relining en innovativ teknik som skapar en ny rörstruktur inuti befintliga rör kan man snabbt och effektivt renovera skadade rör utan att gräva upp dem. Denna metod är inte bara kostnadseffektiv, utan även mindre störande och mer miljövänlig jämfört med traditionella rörsaneringstekniker i Helsingborg.

Vad är relining?

Relining helsingborg är en modern metod för att renovera avloppsrör och ledningar utan att behöva genomföra stora markarbeten. Istället för att gräva upp och byta ut gamla rördelar, skapas en ny rörlining (eller ”innerstrumpa”) inuti de befintliga rören. Denna ny rörlining är oftast gjord av en hårdplast som härdas på plats och fäster vid det inre lagret av de gamla rören, vilket effektivt täpper till sprickor och stoppar läckor.

Den traditionella metoden jämfört med relining

Traditionell rörsanering kräver ofta omfattande grävarbeten som kan vara störande för såväl privatpersoner som företag. Processen innebär att rörsystemet grävs upp, skadade delar byts ut och marken återställs efter arbetet. Denna metod är inte bara tidskrävande och stökig utan leder även till höga kostnader. Å andra sidan är relining en mindre ingripande process. Med avancerad kamerateknik identifieras först områdena som behöver reparation. Därefter rengörs rörsystemet grundligt innan relining-strumpan, ofta dränkt i en speciell hartsblandning, förs in och formas efter rörets inre konturer. När härdningsprocessen är klar bildas en ny, tät och robust rörstruktur som kan ha en förväntad livslängd på upp till 50 år.

relining

Fördelar med relining

Användning av relining erbjuder flera fördelar jämfört med traditionella metoder. Genom att slippa grävarbeten minskas störningar i den dagliga verksamheten och det omgivande landskapet, vilket är särskilt fördelaktigt i tätbebyggda områden. Dessutom är relining mer kostnadseffektivt eftersom det innebär mindre arbetskraft och färre maskiner. Miljöpåverkan från reparationerna minskar också betydligt. Metoden kräver inga nya rör vilket sparar material och det förekommer inget avfall från utgrävda rörledningar. Relining är därmed ett mer hållbart val för rörsanering.

Relining i praktiken

Ett relining-projekt börjar oftast med en inspektion. Med hjälp av kamerateknik skapas en noggrann bild av rörsystemets skick. Det möjliggör för teknikerna att utforma en skräddarsydd lösning baserad på de skador och problem som identifieras. Rengöring av rören är det nästa steget i processen. Med högtrycksspolning eller mekanisk skrapning avlägsnas all smuts och avlagringar, vilket ger en ren yta för relining-strumpan att fästa vid. Därefter införs strumpan i rörsystemet, och en specialutvecklad härdningsteknik aktiveras för att forma och fästa strumpan på plats. Efter härdningen testas det nya rörledningssystemet för att säkerställa att det är tätt och funktionellt. Hela relining-processen kan genomföras inom loppet av några dagar beroende på projektets storlek och komplexitet, vilket är betydligt snabbare än traditionella rörsaneringsmetoder.

Fler nyheter